Accessoris

 

  Com a complement als sistemes d’etiquetes i retolacióKreaMarket posa al seu abast tota una selecció de lineals i accessoris exclusivament 
  pensats per a la farmàcia

  Aquests accessoris pretenen satisfer totes les necessitats de senyalització i animació del lineal, a fi de potenciar el punt de venda.

 

   Display para anuncios, avisos y promociones        

  Semiesferas y gondolas        Tubos ajustables en altura

  Portatextos personalizadosen PVC para promociones        

  Portatextos en metacrilatos para diferentes tipos      Portatextos àra destacar promociones en los lineales

    Ganchos con etiqueteros para blisters        

  Tarjetas identificatives para personal de la farmacia     Lote de accesorios para carteleria      Stoppers para desticar pròductos

  Paneles de aluminio para ganchos